serveis integrals d’idiomes

Classroom methodology 2

Els nostres programes s'adapten a les seves necessitats aprofitant tots els recursos que les noves teconogies posen al nostre abast.

Així és com treballem:

  • Anàlisi de totes les característiques i peculiaritats de l'empresa client tals com sector d'activitat, mercats en els que actua, col•lectiu objecte de la formació, etc.
  • Avaluació precisa del nivell actual de tots els participant a les accions formatives. D'això pot dependre en gran mesura l'èxit del curs.
  • Confecció d'un programa totalment ajustat a dites especificacions que recollirà els continguts bàsics del curs (gramàtica, ús del llenguatge, habilitats específiques, material docent, etc.) i el seu “timing” d'execució.
  • Avaluació trimestral tant de l'aprofitament del curs per part dels alumnes, com de la seva satisfacció amb la tasca duta a terme pel professor i amb el material i recursos empreats.

Metodologia
Per últim, comentar que a Partner-Solutions.biz disposem dels recursos tècnics necessaris per poder oferir la formació en idiomes a distància, pensada especialment per a aquells directius i/o tècnics que per la seva feina han de viatjar habitualment.

A través de videoconferències i ús de l'aula virtual, els alumnes poden seguir la seva formació des de qualsevol lloc i en l'horari que millor els convingui.

IG-NOVA TECNOESPAI Av. Barcelona, 105 M20 | M. 685 909 503 | 08700 Igualada (Barcelona)