serveis integrals d’idiomes

Bonificacions Fundación Tripartita

Partner-Solutions•biz ofereix als seus clients la gestió de les Bonificacions de la Fundación Tripartita de manera totalment gratuïta per a tots els cursos d'idiomes.

Fundación Tripartita
Dita bonificació suposa una valuosa bossa de crèdit amb la que compten totes les empreses per a costejar les despeses de formació dels seus treballadors. La no utilització d'aquest crèdit suposa la seva pèrdua en finalitzar cada exercici.

Per contra, el fer-ne ús rebaixa substancialment el cost de les accions formatives, podent arribar, fins i tot, a cobrir el total de les despeses per formació si els cursos es realitzen en horari laboral.

Per a més informació poden contactar amb nosaltres o consultar la pàgina web de la Fundación Tripartita .

IG-NOVA TECNOESPAI Av. Barcelona, 105 M20 | M. 685 909 503 | 08700 Igualada (Barcelona)